Bitpaq ApS
Egvadvej 11
DK-6880 Tarm
Denmark

Telefon: 46907970
E-mail: mail[at]bitpaq.com
CVR: 29196702